KAN IK LENEN ZONDER EEN BKR TOETSING?
Een lening aanvragen zonder BKR-toetsing kan niet!

EEN PLAUSIBELE VERKLARING
Een plausibele verklaring, wat kan ik daarmee?
Als u een achterstandscodering heeft bij het BKR blijft deze melding staan tot vijf jaar nadat de betreffende lening is afgelost. Binnen deze vijf jaar is het heel moeilijk om een hypotheek te verkrijgen. Toch zijn er in sommige situaties wel mogelijkheden. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgeeft, dat bij bepaalde A-coderingen wel tot financiering kan worden overgegaan.

Is dit niet het geval dan kunt u proberen om een schriftelijke verklaring op te stellen; Wanneer u een begrijpelijke oorzaak kunt aandragen en kunt aantonen dat de kans op herhaling zeer klein is, bestaat er een reële kans dat er een of meerdere geldverstrekkers zijn die alsnog tot financiering willen overgaan. Afspraak

BKR GEREGISTREERD
Geregistreerd bij BKR, wat nu ?
Bijna alle leningen die u aangaat worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (BKR) .Deze registratie is van belang voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Daarnaast registreert het BKR of u de afbetalingen op deze leningen tijdig voldoet. Is dit niet het geval dan kunt u een achterstandscodering krijgen (A-codering). Met zo’n codering is het moeilijk om een hypotheek te krijgen, maar niet onmogelijk.

TOETSING
Geregistreerd bij BKR, wat nu ? BKR toetsing en registratie
Bij elke kredietaanvraag bij een geregistreerde bank of verzekeraar in Nederland wordt altijd het BKR register geraadpleegd, de 'BKR toetsing'. De toetsing is niet alleen in het leven geroepen ter bescherming van de kredietgever maar ook van u, de kredietnemer. Op basis van de toetsing wordt bepaald of en hoeveel u verantwoord kunt lenen. Wordt de leningaanvraag goedgekeurd dan vindt registratie van deze lening plaats.

Wij zijn niet het BKR, klik hier om naar het BKR te gaan!