DE ANNUITEITENHYPOTHEEK
Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag is uit twee delen opgebouwd, een deel rente en een deel aflossing. In het begin van de looptijd betaalt u een groter deel rente en een kleiner deel aflossing. Aan het einde van de looptijd van deze hypotheek ligt deze verhouding precies andersom. U betaalt echter nog steeds maandelijks hetzelfde bedrag. Bij een looptijd van 30 jaar heeft u na ongeveer 22 jaar de helft afgelost. De netto maandlast zal in het begin relatief laag zijn. Dit omdat u maandelijks een groot deel rente betaalt en daarom een groot deel van uw maandbedrag van de fiscus kunt terugkrijgen. Dit deel loopt echter met de jaren terug. Tijdens de looptijd lost wel een steeds groter deel af waardoor de hypotheekschuld snel zal dalen.

annuiteitenhypotheek  annuiteitenhypotheek

VOORDELEN:
  • Zekerheid.
  • Schuld aan het einde van de looptijd afgelost.
NADELEN:
  • Minder belastingvoordeel.
  • Meestal duurder dan andere hypotheekvormen.