BKR - BUREAU KREDIET REGISTRATIE !   

Vrijwel iedereen die een krediet heeft is bekend bij BKR. Bij BKR is bekend welke kredieten iemand op dit moment heeft en welke diegene de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd.

Wat doet BKR?

 

BKR helpt voorkomen dat iemand financieel gesproken te veel hooi op zijn vork neemt. Dit doen ze door organisaties (kredietverleners) die bij hun aangesloten zijn te informeren over kredieten die iemand op dat moment heeft lopen of de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. Denk aan bijvoorbeeld banken en aanbieders van mobiele telefonie. Deze BKR informatie helpt de kredietverleners bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR voorkomen dat iemand meer leent dan diegene kan aflossen en aan de andere kant draagt BKR op deze wijze bij aan het beperken van de financiële risico’s voor kredietverleners. Kredietverleners zijn wettelijk verplicht te informeren naar iemands gegevens zodra diegene een krediet aanvraagt. Bij het beheren van lopende kredieten of het openen van een betaalrekening mogen ze eveneens informeren bij BKR naar iemands gegevens.


Over welke informatie beschikt BKR?


Uw persoonsgegevens en kredietgegevens staan dan bij BKR vermeld. BKR heeft informatie over vrijwel alle consumptieve kredieten die in Nederland zijn afgesloten zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening, een ‘koop nu, betaal later’ arrangement etc. Als algemene regel geldt dat iemands krediet bij BKR bekend is als diegene tenminste drie maanden over het krediet kan beschikken en het bedrag tussen € 500,00 en € 125.000,00 ligt. Het gaat dus om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betalingsproblemen zijn of zijn geweest. Het BKR beschikt niet over informatie over andere betalingsverplichtingen zoals bijvoorbeeld de huur die iemand betaalt. Een hypotheek wordt pas geregistreerd als iemand langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet heeft betaald. Een andere betalingsachterstand wordt pas enige tijd nadat iemand had moeten betalen gemeld bij BKR. Bij bijvoorbeeld een aflopend krediet gebeurt dit na twee maanden.


De gegevens die BKR heeft krijgt ze uitsluitend door de kredietverleners die bij BKR zijn aangesloten. De aangesloten kredietverleners zijn terug te vinden op www.bkr.nl Zij informeren ook over veranderingen in iemands gegevens. Zo’n verandering kan bijvoorbeeld zijn dat iemand het krediet volledig heeft afgelost of dat er juist een betalingsachterstand is ontstaan. Iemands gegevens blijven op deze wijze actueel en correct.


Hoe lang blijven de gegevens bij BKR zichtbaar?


Nadat iemand een krediet heeft beëindigd, blijven alle gegevens nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan een kredietverlener zich over een langere periode een beeld vormen van iemands financiële situatie. Na die vijf jaar verdwijnen de gegevens uit het bestand van BKR.Wie heeft toegang tot de gegevens bij BKR?


Niemand anders dan de persoon zelf of de kredietverleners kunnen bij BKR informeren naar iemands gegevens. Iemand kan zijn gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen bij BKR via een willekeurige bank. Daar vult diegene een aanvraagformulier in en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs. De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar BKR. Meestal ontvangt iemand binnen zeven werkdagen het gevraagde overzicht. De kosten voor het inzien bedragen € 4,50. Tevens kan diegene ook bij BKR de gegevens rechtstreeks ophalen. Hiervoor dient minimaal drie dagen tevoren een afspraak gemaakt te worden bij BKR. Het legitimeren met een geldig legitimatiebewijs is ook dán een vereiste. Wat te doen als de gegevens bij BKR niet kloppen?


Als iemand na het opvragen van zijn gegevens denkt dat deze gegevens niet kloppen, kan diegene contact opnemen met de kredietverlener bij wie hij het krediet heeft afgesloten. BKR kan alleen in opdracht van die kredietverlener iemands gegevens wijzigen. Zijn de gegevens inderdaad onjuist dan heeft iemand recht op correctie. Als iemand er niet uitkomt met de kredietverlener kan diegene het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van BKR. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij oordelen of BKR en de kredietverlener zich hebben gehouden aan de BKR regels. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Iedereen moet zich dus neerleggen bij deze uitspraak. Klachten


Voor het indienen van klachten gelden de volgende regels:  

  • Er moet schriftelijk bezwaar worden gemaakt
  • Schriftelijk moet kunnen worden aangetoond dat iemand zijn klacht eerder zonder succes heeft voorgelegd aan de kredietverlener of aan BKR;
  • De kosten van € 22,50 voor behandeling van het bezwaarschrift door de geschillencommissie worden door de klager zelf betaald.

 

 

In de brief aan de geschillencommissie moet duidelijk worden beschreven waartegen iemand bezwaar maakt. Ook moet worden vermeld waarom de kredietverlener ongelijk zou hebben. Bij de brief moet de afwijzing van de kredietverlener worden gevoegd en een recent overzicht van iemands gegevens. Dit volledige dossier wordt dan vervolgens naar de geschillencommissie gestuurd.Website: www.bkr.nl 
Telefoon: 0900-2578435 (€ 0,15 p/m)
Adres: BKR, afdeling Inlichtingen & Inzage, Postbus 6080, 4000 HB Tiel