DE MAKELAAR
Wie een huis wil kopen, krijgt meestal te maken met een makelaar. De onafhankelijke en nuchtere inbreng van de NVM-makelaar kan u van onschatbare dienst zijn. De makelaar kan u behoeden voor een foute aankoop of dat u te veel betaalt voor een woning. Hij waarschuwt u voor de risico's, want u bent het beste gebaat bij een huis dat blijvend goed in de markt ligt. Een makelaar is een beëdigd bemiddelaar op de huizenmarkt. De makelaar kan namens de verkopende partij optreden. In dit geval zoekt hij, in opdracht van de verkoper, een koper. Natuurlijk zal hij voor de verkopende partij een zo gunstig mogelijke prijs proberen te krijgen. De makelaar kan ook voor de kopende partij optreden. U kunt de makelaar een zoekopdracht geven of hem raadplegen voor een taxatie of advies omtrent bouwkundige zaken. Voor dit werk dient u wel provisie te betalen, zijnde ongeveer 2% van de koopprijs. De makelaar die namens de verkopende partij optreedt is echter nooit dezelfde als de makelaar die namens de kopende partij optreedt.

HOE KUNT U EEN GOEDE MAKELAAR VINDEN?
De wettelijke regeling van 'de vakbekwaamheid en de titelbescherming van makelaars in onroerende zaken' is met ingang van 1 maart 2001 niet meer van kracht. Het gevolg hiervan is dat iedereen zich voortaan 'makelaar' mag noemen. Het is dus meer dan ooit zaak goed op te letten welke makelaar u kiest.
Wanneer u de volgende punten in acht neemt, kunt u er echter zeker van zijn dat u met een betrouwbaar en vakkundig makelaar te maken heeft:
  • Lidmaatschap van een brancheorganisatie. De NVM, LMV en VBO hanteren strenge eisen voor de toetreding van een makelaar tot hun organisatie. U kunt altijd navraag doen bij deze organisaties over een makelaar met wie u overweegt samen te werken.
  • Maak kennis en wees kritisch. Vertrouw op uw eigen inzicht. Neem de tijd voor een kennismakingsgesprek en stel daarbij vragen over het plan van aanpak, wat u van de makelaar mag verwachten en wat u zelf moet ondernemen. U betaalt een makelaar voor zijn werk, dus u kunt hem zeker ook kritisch beoordelen.
  • Ervaringen van vrienden en kennissen. Vraag vrienden en familie over hun ervaringen met bepaalde makelaars in de omgeving. Vraag ook naar zaken waar zij zeker op zouden letten wanneer ze opnieuw een makelaar zouden moeten kiezen.