VRAAGPRIJS
De vraagprijs, oftewel de prijs die de verkopende partij voor de woning vraagt, hoeft niet meteen de definitieve verkoopprijs te zijn. Over deze prijs kan namelijk onderhandeld worden. Voordat u een bod uitbrengt, is het daarom verstandig om met uw makelaar te overleggen tot hoever u wilt gaan. De makelaar voert namens u de onderhandelingen en brengt een bod uit. Als de verkoper uw bod accepteert, is de verkoop van het huis rond. Let op: een bod dat de verkoper mondeling aanvaardt, brengt de koop tot stand.

KOOP/AANNEEMOVEREENKOMST
Heeft u afstemming bereikt omtrent de koopprijs, dan zal de koop-/aanneemovereenkomst getekend moeten worden. De verkoper en koper tekenen beiden dit contract. De koop van het huis is hiermee geregeld. Nu begint de aanvraag voor de hypotheek en u kunt zich afvragen wat er gebeurt als u de financiering niet rond krijgt. Het is verstandig om uw bod vergezeld te laten gaan van ontbindende voorwaarden en deze op te laten nemen in de koop-aaneemovereenkomst. Op basis van deze voorwaarden kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Deze koopovereenkomst noemt men ook wel 'voorlopig koopcontract'. Let er echter wel op dat u verplicht bent u aan dit contract te houden. Als de verkoper uw bod accepteert, stelt de makelaar een concept koopakte op. In deze conceptakte staan:
  • De koopsom
  • De opleverdatum
  • De ontbindende voorwaarden
  • De handtekeningen van zowel u als de verkopende partij.

Naast de ontbindende voorwaarden bespreekt u met de verkoper de opleveringsdatum en eventueel de lijst van roerende zaken. Als de koopakte is getekend, gaat de akte naar de notaris.
Meer over de ontbindende voorwaarden.
Stappenplan vervolg.