BANKEN MOGEN DE SPAARREKENING EIGENWONING woensdag 09 januari 2008 // 13:22 Banken als uitvoerder van lijfrenten en KEW’s

De Eerste Kamer is op 11 december akkoord gegaan met het wetsvoorstel Banksparen. Vanaf begin dit jaar kunnen
banken lijfrentespaarrekeningen aanbieden. Daarnaast kunnen zij een spaarrekening eigen woning (SEW) gaan
voeren. Ter financiering wordt de assurantiebelasting verhoogd.

Vanaf 1 januari 2008 kunnen banken lijfrentespaarrekeningen en
beleggingsinstellingen lijfrentebeleggingsrechten aanbieden.
Daarnaast kunnen banken ook de spaarrekening eigen woning
(SEW) gaan voeren. Bij een beleggingsinstelling wordt dat een
beleggingsrecht eigen woning (BEW).


Bancaire lijfrente

De lijfrentespaarrekeningen kunnen zowel in de opbouwfase als
in de uitkeringsfase worden aangeboden. Alle fiscale regels voor
lijfrenteverzekeringen, gaan ook gelden voor de lijfrentespaarrekening.
De banken kunnen ook aansprakelijk worden gesteld
bij afkoop van een dergelijke bankrekening. Verder moeten
ze loonbelasting, premieheffing en de inkomensafhankelijke
bijdrage voor de zorgverzekering inhouden en renseigneren aan


de Belastingdienst.

Als uitzondering hierop mag het tegoed van een lijfrentespaarrekening
en de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht in één
termijn worden uitgekeerd, als het bedrag lager is dan ongeveer
€ 400 per jaar. In dat geval zijn de bank en de beleggingsinstelling
niet aansprakelijk voor de belasting en de revisierente.
Er is wel de verplichting tot opgaaf aan de Belastingdienst. Voor
de lijfrenteverzekeringen geldt dit nog niet.

Geen overgangsrecht

De toegestane bancaire lijfrentevormen zijn zoveel mogelijk
gelijk aan de verzekeringsvarianten, die toegestaan zijn op basis
van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dat zijn de levenslange
en tijdelijke oudedagslijfrente en de nabestaandenlijfrente. Een
bank kan geen pre-Brede Herwaarderingslijfrente aanbieden.
Verlaging maximum lijfrentepremie-aftrek
Om te financieren dat er meer aanbieders van lijfrenteproducten
komen, gaat de inkomensgrondslag voor de berekening van de
maximaal aftrekbare lijfrentepremie omlaag van bijna € 162.000
naar ongeveer € 114.000. Dit betekent een verlaging van de
maximaal aftrekbare lijfrentepremie van ongeveer € 25.000 naar
circa € 17.500


Motie

Op de dag van stemming is in de Eerste Kamer nog een
motie ingediend, waarin aan de regering wordt gevraagd de
mogelijkheden te onderzoeken om de verlaging van de
inkomensgrondslag te herstellen op het oude niveau en naar
een andere dekking te zoeken. Deze motie is op 18 december
aangenomen. Staatssecretaris van Financiën De Jager gaat nu
onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de dekking te
financieren.


Spaarrekening eigen woning

Ook een bank kan nu een product aan gaan bieden ter aflossing
van de eigenwoning-schuld: de spaarrekening eigen woning
(SEW). Daarnaast kan een belegginginstelling een beleggingsrecht
eigen woning (BEW) gaan aanbieden. De regels die hiervoor
gelden bij een verzekeraar worden ook bij de banken en de
beleggingsinstellingen van toepassing. Ook de bandbreedte-eis
van 1:10 geldt hierbij. Er is een uitzondering gemaakt als een
bestaande spaarrekening wordt aangemerkt als een SEW.
Alleen in die situatie geldt het op het moment van omzetting
aanwezige tegoed als eerste inleg.


Financiering wetsvoorstel: verhoging assurantiebelasting

Om de introductie van de SEW te kunnen financieren, is er
budgettaire dekking gevonden in de verhoging van de
assurantiebelasting met een half procent tot 7,5%.
Nu het voorstel pas in december in de Eerste Kamer is
behandeld, is de wettekst zodanig aangepast dat deze
verhoging op 1 maart 2008 in werking treedt. De Eerste Kamer
is hiermee akkoord gegaan.
Deze nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor levensverzekeraars.
Zij zijn vanaf nu niet meer de enige aanbieders
van lijfrenteproducten en kapitaalverzekeringen voor de
aflossing van een (hypothecaire) geldlening.

Bron: fortis