SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken. Om verzekeringen te kunnen adviseren moet men ingeschreven staan in een van de registers van de SER. Wij voldoen aan deze regel !
DE HYPOTHEEKAANBIEDER IS AANGEMELD BIJ DE AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN (AFM)